Насловна

RKTEP-023
servis-rktep-015

 

Раде Кончар ТЕП е водечка компанија во металната и електро индустријата во Македонија и во останатите Балкански земји. Таа е дел од брендот Раде Кончар, која има традиција која егзистира повеќе од 65 години.

Раде Кончар ТЕП од своето формирање во 2006 година, како дел од Раде Кончар- Сервис, е во постојан развој во неколку насоки: иновации во процесот на производство и иновации во пристапот на работење. Повеќе…