Една од нашите посебни корпоративни вредности е квалитетот, како за производите така и за нивото на систематска работа на компанијата. Денес Раде Кончар ТЕП поседува сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001: 2008; Сертификат за управување со животната средина ISO 14001: 2004, BS OHSAS 18001: 2007, Excellent SME Macedonia, Признание за одговорен однос кон животната средина во 2009 година од Центарот за Институционален Развој ЦИРА.

Благодарение на сето ова, ТЕП ја зајакна и ја прошири својата позиција на глобалниот пазар како сигурен партнер кој е во состојба да обезбеди флексибилни решенија, пласирајќи на пазарот производи со иновативeн дизајн кои ги следат светските трендови во процесот на произодство и иновација.