• автоматизирана линија на електростатско нанесување на боја со вклучени 2 роботи и 2 рачно контролирани пиштоли
  • автоматско одмастување и сушење
  • материјал: челик, нерѓосувачки челик, бакар, алуминиум
  • отвор на кабина: 1900х1800mm
  • максимални димензии на дел: 1500х600mm (зависно од структурата на делот)
  • максимална тежина на дел: 150kg
  • максимална носивост на ланец: 1250kg
  • дебелина на слој на боја: 80-100
  • печка за полимеризација: 200-220⁰C