Фабрика за производство на автомобилски седишта - Аdient Automotive

Изработено од Раде Кончар ТЕП

ГЛАВЕН ИЗВЕДУВАЧ - Фаза 2:

  • јакострујни електрични инсталации
  • слабострујни електрични инсталации
  • инсталација на спринклер
  • HVAC водени инсталции
  • HVAC инсталации за вентилација
  • инсталација на систем за компресиран воздух