Пилотски тренинг центар

Изработено од Раде Кончар ТЕП

  • Комплетна изведба на јакострујна инсталација