ПЗУ Жан Митрев Клиник

Изработено од Раде Кончар ТЕП

  • Комплетна изведба на јакострујна инсталација