Раде Кончар - ТЕП


Историја

 • 2006Раде Кончар – ТЕП

  Формирање на компанијата Раде Кончар – ТЕП во состав на компанијата Раде Кончар – Сервис
 • 2005Купување

  Купување на компанијата Раде Кончар – Електрични постројки
 • 1996Приватизација

  Раде Кончар – Сервис станува независна компанија во приватниот сектор
 • 1990Раде Кончар – Апаратна

  Компанијата станува дел од холдингот Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје
 • 1967Дел од Раде Кончар – Загреб

  Компанијата станува дел од Раде Кончар – Загреб, најголема компанија на полето на електро-индустријата на територијата на поранешна Југославија
 • 1953Трансформатори

  Почеток на производство на маслени дистрибутивни трансформатори
 • 1948ЈУГ

  Формирана е компанијата ЈУГ – сервисирање и поправки на маслени дистрибутивни трансформатори и електромотори

Партнери