Раде Кончар ТЕП – Hаграда за најдобро имплементиран систем за Безбедност и здравје при работа 2023 година

Раде Кончар ТЕП е добитник на престижната награда за компанија со најдобро имплементиран систем за безбедност и здравје при работа за  2023 година.

Наградата ја додели лично министерката г-ѓа Јованка Тренчевска по повод  Европската недела за  безбедност и здравје  при работа.

По тој повод, Раде Кончар ТЕП изразува особено задоволство и благодарност за доделената награда,  а пред се што бевме препознати како компанија која се грижи за своите вработени и им обезбедува здрава и безбедна работна средина, елиминирајќи ги опасностите кои можат да настанат при извршувањето на работата.

Едно нешто што ги поврзува вработените во Раде Кончар ТЕП Скопје, е  тоа што сите ние како компанија, сме посветени и насочени кон елиминирање и спречување на ризиците што го загрозуваат здравјето на вработените во нашата работна средина.

Здравјето и безбедноста при работа, според нас, се однесуваат на сите аспекти на физичкото, менталното и социјалното здравје и безбедност на работното место, а наша цел и приоритет е да се обезбедат безбедни работни услови за секој работник, без исклучок, кои се прилагодуваат кон спецификите на работното место.

Политиката за безбедност и здравје при работа на Раде Кончар ТЕП, има за крајна цел, работникот по работното време, да се врати кај своето семејство, безбеден и здрав, со сето достоинство и задоволство, дека сите ние заедно ја градиме кулата на животот.