Ласерот L3 се карактеризира со таква структура што обезбедува брзина, цврстина и прецизност, како и ласерска глава со еднствена оптичка направа за висококвалитетно сечење на повеќе типови на материјали. Сопствениот контролер и ексклузивната функција TRADJUST овозможува автоматска пресметка на модулацијата на параметрите за сечење.
Карактеристики:

  • Работна површина: 3048х1524mm
  • Грешка при позиционирање: 0.08mm
  • Просечна грешка при позиционирање: 0.03mm

Дебелина на сечење:

  • Челик: 0.5-20mm
  • Некорозивен челик: 0.5-12mm
  • Алуминиум: 0.5-10mm
  • Бакар: 0.5-8mm
  • Месинг: 0.5-6mm