Ормарите од нерѓосувачки челик се наменети за употреба во индустијата каде е задолжителна употребата на такви материјали. Тие се идеални за употреба во прехрамбената и фармацевтската индустрија каде се бара поголема санитарна хигиена. На барање на купувачот ормарите можат да бидат опремени со електрика.