Металните ормари тип RK се испорачуваат комплетно опремени, или празни, спремни за опремување. Освен стандардните изведби, нарачателот може да побара и ормари со други димензии и карактеристики.

Ормарите се изработуваат со степен на заштита IP43 и IP54.