Металните модуларни ормари тип “SS” претставуваат основа на сите наши нисконапонски разводни ормари кои ги испорачуваме комплетно опремени според потребите на нарачателите и според нивните проекти.

Ормарите се изработуваат во согласност со стандардот ЕN 60439 и степен на заштита IP43 и IP54.