Раде Кончар ТЕП започнува со производство на печки на пелети и истите се дистрибуираат на македонскиот пазар но и на Балканот преку својот комерцијален партнер.
Греењето со печки за пелети е совршен избор за одржлив алтернативен извор на енергија. Печките на пелети ги покриваат вкупните потреби за греење на домот и греење на вода во вашиот дом, и истите лесно се интегрираат во постојните системи за греење.
Раде Кончар ТЕП во моментот ги произведува следните типови на печки на пелети:

  • Камин – дувалки на пелети
  • Хидро печки без вентилатор
  • Печки на пелети со вграден вентилатор